Antroposofiska ledsatser - Inbunden | Bokhandeln Vidar

Antroposofins kunskapsväg - Mikaelmysteriet

Dornach 17 februari 1924 till 12 april 1925

Citat ur inledningen:
Här kan man finna något man skulle kunnakalla antroposofiska ledsatser. De bör uppfattas som ämnade att ge riktlinjer för de aktiva medlemmarna i handhavandet av föredragen och diskussionerna inom sällskpets olika grupper. Därmed avses endast en impuls som från Goetheanum skulle kunna ges till hela sällskapet. De olika ledande medlemmarnas självständiga verksamhet skall därmed inte antastas. ...
Men ett enhetligt medvetande borde kunna uppstå inom
sällskapet. Det kan ske om man överallt vet om de
initiativ som tas på olika orter. I korta satser
kommer jag därför här att sammanfatta sådana
framställningar som jag kommer att ge i föredrag vid Goetheanum för sällskapet. Jan kan tänka mig att de personer som håller föredrag eller leder samtalen i grupperna kan ta de här meddelanden som riktlinjer och anknyta till dem på ett fritt sätt. Det kan därigenom utgöra ett visst bidrag till en enhetlig utformning av sällskapets verksamhet utan att avång av någt slag kommer ifråga. ...
Styrelsen vid Goetheanum bör vara en organism som vill vårda antropsofin, och sällskapet borde vara en sammanslutning av människor som på ett levande sätt vill samarbeta med styrelsen i vården av antroposofin.

Författare: Rudolf Steiner
Förlag: Antroposofiske Bokförlaget
Utförande: Inbunden
Antal sidor: 224
Utgivningsår: 1978