Kalevala | Bokhandeln Vidar

Sambandet mellan människan och den elementariska världen

Forntidens människor har upplevd världens stora skapelseprocesser i väldiga inre bilder
genom ett naturligt klarseende. Dessa bilder finns skildrade i gamla myter och folkepos.
I dessa föredrag belyser Rudolf Steiner också hur Kalevala eposet skildrar den skapande
människans arbete i samklang med jorden och samverkan med de jordiska makterna. 
Här beskrivs också människans upplevelse av själslig trefald vid nedstigandet till jorden.
De tre hjältarna i Kalevala, Väinämöinen, Ilmarinen och Lemminkäinen
är stora bilder av människans tre själsväsen.  

4 föredrag:
-     De nationella eposens väsen med särskild hänvisning till Kalevala. 
       Helsingfors 9 april 1912, offentligt föredrag

I   - Sambandet mellan människan och den elementariska världen
       Finland och Kalevala
       Dornach 9 november 1914

II  - Sambandet mellan människan och den elementariska världen
       Finland och Kalevala
       Dornach 14 november 1914

III - Sambandet mellan människan och den elementariska världen
       Finland och Kalevala
       Dornach 15 november 1914

Författare:   Rudolf Steiner
Förlag:        Suomen anroposofinen liitto 2017
Utförande:  Häftad
Antal sidor: 94 sidor