Mer samtal med naturandar | Bokhandeln Vidar

(Naturandar 3)
Wolfgang Weirauch i samverkan med Verena Stael von Holstein

Naturandarnas värld är inte tyst. Kvarnen på Lüneburgsheden, i Nordtyskland, har blivit en samlingspunkt för utbytet mellan naturandar och människor. Allt fler naturandar kommer för att delta i samtalen med människorna.
I detta tredje band i Naturande-serien kommer gamla bekanta till tals, som vattenanden Echevit och den Store, men även många nya väsen som berättar om sin värld och sina speciella uppgifter. Bland annat medverkar en ängsande, en järnande, en rökande, en bageriande, en vinkällarande, en hedande, en torvande, en elementarvårdare, en strömväktare samt olika delvis ahrimanska maskinandar.
Dessutom innehåller boken en avdelning med frågor som läsare har ställt, liksom naturandarnas svar.
Denna bok utgör en fortsättning på de båda första banden i serien, Naturandar och vad de säger och Nya samtal med naturandar. Återigen talar naturandarna till oss och uppenbarar förunderliga sammanhang från världar som är stängda för de flesta människor.

Författare: Wolfgang Weirauch
Förlag: Nova Förlag
Utförande: Inb.
Antal sidor: 224
Utgivningsår: 2010