Waldorfpedagogik - Rudolf Steiner | Bokhandeln Vidar

Antroposofisk människokunskap som grund för undervisning och uppfostran

15 föredrag, Dornach 23 december 1921 – 7 januari 1922

I denna föredragsserie visar Rudolf Steiner hur vår tids uppfostran stammar ur en materialistisk, intellektualistisk världsåskådning som har gjort oss främmande för människan själv och därför gör oss oförmögna att utveckla en pedagogik som svarar mot mänskliga behov. Ur en djup insikt om människans väsen låter han oss följa utvecklingen från tidiga barnaår upp genom ungdomsåren. Lärare, föräldrar och alla som har med barn och ungdom att göra får i denna nyutgåva rikliga insikter och råd om uppfostran och undervisning.

Författare: Rudolf Steiner
Förlag: Telleby Bokförlag
Utförande: Häftad
Antal sidor: 343
Utgivningsår: 1994