Bokhandeln Vidar

STUDIEHÄFTEN

Studiematerial för studium av antroposofiSTUDIEMATERIAL:
”Studiehäften” är gamla, ej bearbetade föredrag, i huvudsak av Rudolf Steiner.
Här är några av titlarna.

 


 

Av Rudolf Steiner:
- Den osynliga människan ur GA 221

- Om rytmerna i människans väsensled, 2 föredrag ur GA 107

- Europas ockulta historia fördold i myter och sagor
     - Det trojanska kriget & Folkvandringar under ledning av den efteratlantiska tidens Manu och Rishier

- Europas ockulta historia fördold i myter och sagor
     - Gott och ont
     - Att läsa i Akasha-krönikan - Wolfram von Eschenbach

- Mänsklighetens andliga ledning, Världs-jaget och människo-jaget/Lucifer och Kristus

- I vilken mening är vi teosofer och i vilken mening är vi rosenkreuzare?

- Baldersmyten och Långfredagsmysteriet

- Reinkarnation
     - Den indiska sagan om Buddha som hare
     - Den kinesiska legenden om Månfiolen

- 2 föredrag ur: Tempellegenderna och de gyllene legender
     - Kain och Abel
     - Det Rosenkreutziska mysteriet

- Det mänskliga talets imaginativa uppenbarelse

- Vägen till översinnlig kunskap

- Åttonde sfären

- Thomas av Aquinos

- Pingstens hemlighet

- Pingstföredrag

- Nordiska folkepos

- Människans inre väsen och hennes högre utveckling

- Hur kommer man till kunskap om upprepade jordeliv?

- Julfesten genom tiderna

- Kristusuppenbarelsen såsom tilldragelse i den eteriska världen

- De efesiska mysterierna av Artemis

- Christian Rosencreuz och buddhas mission på mars

- Christian Rosencreuz mission - dess karaktär och uppgift

- Medeltida mysterieplatser - Rosenkreuzrörelse och modern invigningsprincip


 

Av andra författare:

- Bankväsendet från andlig synpunkt, Pengar – i människans tjänst / Manfred schmidt-Brabant

- Att måste dö - Att få dö - Att kunna dö / Friedrich Benesch

- Isis - Maria - Sophia - Antroposofia / Friedrich Benesch

- Solljuset och Kristusljuset  - Sammanhanget mellan sommarens natur- och Kristusverkan / Friedrich Benesch

- Uppståndelsen - omtvistad – erkänd – upplevd / Friedrich Benesch 

- Skapelseordet / Friedrich Benesch 

- Kristi återkomst / Emil Bock

- Antroposofiska sällskapets tillkomst i Sverige / Gardar Sahlberg m.fl.

-

-

-

-

  

Häften i "Prenumerationsserien" (Prenumeration på föredrag av Rudolf Steiner):

 - Språkets levande källa
 - Skapandet av en Mikaelfest
 - En bro till de döda del 1 och 2
 - Julens mysterium
 - Kristusimpulsens betydelse
 - Skiss av en livsperiod
 - Om Meditation
 - Luciferisk-Arimansk
 - Årskretsloppet del 1
 - Årskretsloppet del 2
 - Årskretsloppet del 3
 - Tecken, grepp och ord
 - Hemligheterna vid tröskeln I
 - Hemligheterna vid tröskeln II
 - Hemligheterna vid tröskeln III
 - Hemligheterna vid tröskeln IV
 - Två föredrag ur "Makrokosmos och mikrokosmos"
 - Två julföredrag, Världslag och människoöde och Ljusets födelse 
 - Två påskföredrag:
       - Den makrokosmiska
       - Den mikrokosmiska elden... 
 - Tre midsommarföredrag:
       - Midsommarstämning
       - Druidprästernas solinvigning
       - Världen, jorden och människan
 - Två föredrag ur "Förberedelserna inför Golgatamysteriet": 
       - Ockult vetenskap och ockult utveckling
       - Kristus vid tiden för Mysteriet på Golgata och Kristus i vår tid
 - Vigningsnatten - Julens högtid
 - Vad är mystik - Om bönens väsen
 - Vägen till högre insikt i andliga världar
 - Fader vår
 - Franska kursen del 1
 - Franska kursen del 2
 - Vad är antroposofins egentliga uppgift? 
 - Förhållandet mellan teosofi och filosofi
 - Kristendomen som mystisk realitet och antikens mysterier
 - Den andliga världens tröskel - del 1
 - Den andliga världens tröskel - del 2
 - En väg till människans självkännedom - del 1
 - En väg till människans självkännedom - del 2
 - De sex bredvidövningarna - del 1
 - De sex bredvidövningarna - del 2
 - Medvetandets utveckling och skolning
 -


Vid frågor, skicka e-post till: info@bokhandeln-vidar.se eller sms till: 0704418214