Agrikultur som konstart | Bokhandeln Vidar

Vad är egentligen agrikultur?
Hur hänger den agrikulturella utvecklingen ihop med utvecklingen av människans medvetande? Hur kan vi lära oss att arbeta med jorden igen? Hur kan gårdarna se ut i framtiden och vad kan deras uppgift vara utöver att skänka den mänskliga omgivningen livskraftiga livsmedel? Vad är essensen av de biodynamiska preparaten? Vad betyder gården för landskapet runt omkring? Vad är egentligen frihet? På vilket sätt är agrikultur en konstart? Vad sker i kons matsmältning? Hur aktiverar vi platsens unika egenskaper?

Svar och funderingar kring dessa och liknade frågor finner i boken Agrikultur som konstart - betydelsen av människans arbete med jorden, som är en samling föredrag av forskaren och bonden Manfred Klett. Det är inte bara grundläggande läsning för yrkesverksamma bönder och odlare, utan för alla som intresserar sig för utvecklingen av gårdsautentisk matkvalitet och gastronomi, för natur och landskap, för jordbrukets och jordens framtid.  

Författare: Manfred Klett
Förlag: Skilleby trädgård förlag
Utförande: Inb.
Antal sidor: 287
Utgivningsår: 2012