Alla böcker A till Ö | Bokhandeln Vidar

Visa:
Gemenskap ett skeende

"Andevetenskapen och den nya kristusuppenbarelsen" Ur innehållet:
Uppbrotsstämning, Dramatiska övergångar, Språket som mötesplats, Relationernas konst,
Nåden att dö och de dödas verkan,…


57,00kr

Utbildning i kommunikation med stöd

Vad är kommunikation med stöd och hur gör man? Författare: Hilke Osika
Förlag: Siljans måsar
Utförande: klammerhäfte
Antal sidor: 83
Utgivningsår: 2017…


59,00kr

Att samtala om - Anpassning

Visst kan det vara bra att vara apassad. Utan anpassningsförmåga skulle vi krocka med allt och alla och vi skulle…


60,00kr

Barnets lek och arbete

De tre första sjuårsperioderna
Förskollärare, föräldrar, lärarstudenter har i denna samling fått en ovärderlig samling tänkvärda uttalanden från Rudolf Steiners skrifter…


60,00kr

Den rosenkreuziska kristendomen

2 föredrag, Neuchâtel 27-28 september 1911 - Den rosenkreuziska strömningens ursprung och mål: religionernas förenande.
- Rosenkreuzarbetets inre mening. Författare: Rudolf Steiner
Förlag: Antroposofiska…


60,00kr

GA-Förteckning

Förteckning över Rudolf Steiners skrifter och föredrag i svensk översättning - 2015…


60,00kr

Handens arbete - Lärarens uppgift

En skatt för varje hantverks- handarbetslärare - men också för lågstadieläraren och lärarstudenten!
I den här skriften har vi valt ut…


60,00kr

Handledarbok I

Handledarbok för arbete med barn med oacceptabla beteenden Illustrerad av Eva Bärbel Stensson. Enligt Iris Johansson leder beteendevetenskapen ibland fel, genom att…


60,00kr

Konst skapande färgupplevelse

Teckningsläraren, bildskaparen, konstnären, lärarstudenten - alla som är intersserade av färg och skapande finner i den här samlingen mängder av…


60,00kr

Sömn

Citat om sömn ur Rudolf Steiners föredrag För barn är sömnen oerhört viktig. Dess längd och kvalitet har en
djupgående verkan…


60,00kr

Att samtala om - Utbrändhet

UTBRÄNDHET
             TRÖTTHET
                           TANKEFEL Det primära förhållningssättet till livet kan vara något som frigör från kriser av olika slag. Att börja kunna…


60,00kr

Hälsans källor

De finns till för varje människa. Men för att vår egen hälsokälla ska flöda krävs det att vi ägnar eftertanke…


65,00kr

Sinnenas utveckling

och medias påverkan på människan
Föredrag av Dr. Peter Andersson (hållet i Göteborg) Peter Andersson har hållit många föredrag i detta ämne.…


65,00kr

Sagan

Sagan om den gröna ormen och liljan Förutom Goethes "Saga" innehåller den "Goethes andlighet som den uppenbaras i sagan om den…


69,00kr

Hem och familj

- som andligt arbetsfält Hushållsarbetet handlar i själva verket om att vårda livs- och själsprocesser
och ju mer insikt man får…


70,00kr

Känner du din ängel?

Ur innehållet:
Människan under andra hälften av 1900-talet
- Normal och störd utveckling hos barnet
- Fyra livskriser
- Varför har vi människor det…


70,00kr

Lili Pieprz dikter

Lili Pieprz kom till Sverige 1945 med "de vita bussarna".  Efter en lycklig barndom i Lodz i Polen tillsammans med sin syster…


70,00kr

Läkepedagogisk diagnostik

Karl König förmedlar här en helhetssyn på människan som måste ligga till grund för läkepedagogiken. Vi måste kunna se på…


70,00kr

Talgestaltning

Övningar Detta är en sammanställning av Rudolf Steiners talövningar, så som de står att finna i "Methodik…


70,00kr

Tänkespråk

Kosmisk diktning Språk ur språksamlingen "Wahrspruchworte".
I svensk översättning och på tyska. Innehåll:
CREDO - den enskilde och alltet /
Påsk - Efesosmysteriet /
Pingststämning…


70,00kr

Uppfostran och undervisning av Barn som behöver själslig vård

Barn som behöver själslig vård – vilka är de? Werner Pache berättar om uppfostran och undervisning av barn med alltför…


73,00kr

Resultatsidor: