Alla böcker A till Ö | Bokhandeln Vidar

Visa:
Parsifal och Gral

Den gamla legenden om Parsifal och Gräl återberättas här på ett vackert och enkelt språk som talar till både gammal…


80,00kr

Rytmer i människan och i kosmos

Jorden och alla dess varelser, däribland även människan, lever i en storartad samklang av planetariska rytmer. Oftast är de okända…


80,00kr

Soltrumman

och andra visor Nothäfte med sånger att sjunga med barn. All musik i detta häfte har praktiserats med barn i 5-…


80,00kr

Teosofisk moral

    Författare: Rudolf Steiner
Förlag: Antroposofiska Bokförlaget
Utförande: Klammerhäftad
Antal sidor: 91
Utgivningsår: 1978…


80,00kr

Tregrening,vad är det?

Lex Boss föddes 1925 i december på Java.
Han studerade sociologi och geografi vid universitetet i Amsterdam och var sedan under…


81,00kr

Att finna sig själv och tjäna andra

En mycket viktig bok för alla som "bryr sig". Hur hittar man den nödvändiga kraften i sitt arbete och hur…


82,00kr

Undervisning och uppfostran

Metodik och livsbetingelser Fem föredrag, Stuttgart 7-13 april 1924 I dessa föredrag arbetar Rudolf Steiner fram en människosyn som inte utvecklar sig…


84,00kr

Livskriser

Som rådgivare har Sleigh hjälpt många människor att arbeta sig igenomen kris. Genom dessa erfaenheter har han utvecklat en tolvstegsprocess…


85,00kr

Människan och hennes ängel

Framför allt i denna tid, då mänskligheten drabbas av krig och naturkatastrofer, tvivlar många människor på en visdomsfylld ledning från…


85,00kr

Människosonen

Människosonen
"Inre växande och yttre verksamhet" - Med dikter av Lena Forsberg Originalets titel: "Der Menschensohn"
Översatt från tyska av: Brita Carlström Författare: Wilhelm…


85,00kr

Novalis-brevarium

Länge varade tvisten,
ingen kunde löse den.
Mången skön kristall
bröts av fientlig stöt.
Bara kärleken besitter
ev'ga fridens talisman.
Blott där den uppenbaras
kan massan bli…


85,00kr

Barnet, en spegling från kosmos

Ett föredrag ur GA161, Dornach februari 1915 Livet mellan födelse och död som en spegling av livet
mellan död och ny…


87,00kr

Den gamla människans kulturella uppgift


Michaela Glöckler Dr med, född 1945.
Hon arbetade som barnläkare och skolläkare
och vid en barnakut.
1988 blev hon ledare för…


90,00kr

Det frusna landet

Berättad och illustrerad av
Paula Riesterer Det har varit vinter i många år på jorden.
Flickan Elvalinda och hennes familj får arbeta…


90,00kr

Konstnärlig terapi

Författaren ger ger en kort men djup inblick i terapins grunder och ställer in den i vårt dagliga liv. Författare: Margarete…


90,00kr

Kristus och den mänskliga själen

    Författare: Rudolf Steiner
Förlag: Antroposofiske Bokförlaget
Utförande: Häftad
Antal sidor: 89
Utgivningsår: 1981…


90,00kr

Kvinnans jämställdhet ur andligt perspektiv

De framsteg som uppnåtts i det dramatiska förhållanet
mellan man och kvinna räcker inte. Det kan inte vara
meningen att…


90,00kr

Kärleken som förvandlingskraft


Michaela Glöckler Dr med, född 1945.
Hon arbetade som barnläkare och skolläkare
och vid en barnakut.
1988 blev hon ledare för…


90,00kr

Livet efter döden

Otaliga rapporter om nära-döden-upplevelser har vidgat
människans blick till att nå bortom dödens tröskel.
Vad kan med säkerhet sägas om…


90,00kr

Livet före födelsen

Det finns idag flera tecken som tyder på att det finns
ett liv före födelsen. Barn berättar ofta om sina…


90,00kr

Livskriser som framtidsmöjligheter

Vändpunkterna i livet innebär för många människor
mer eller mindre djupa kriser. Michaela Glöckler
visar här på att dessa perioder av förvandling
ökar…


90,00kr

Resultatsidor: