Allmän människokunskap - som grundval för pedagogiken | Bokhandeln Vidar

Ny omarbetatad utgåva.
De närmaste veckorna före invigningen av den första Fria Waldorfskolan i Stuttgart, den 7 september 1919 höll Rudolf Steiner tre föredrag varje dag för de tolv blivande lärarna.
Han gav råd och anvisningar, nog så konkreta, för undervisningen och framhävde betydelsen av fantasi och konstnärlighet i undervisningen.
Han tog upp olka problem som kan uppstå i en klass, om undervisningen i enskilda ämnen och om sagor och djurberättelser.

14 föredrag hållna i Stuttgart 21 augusti-5 september 1919
Författare: Rudolf Steiner
Förlag: Telleby Bokförlag
Utförande: Häftad
Antal sidor: 253
Utgivningsår: 2002