Andlig forskning - Grunddragen av vetenskapen om det fördolda | Bokhandeln Vidar

Ur innehållet:
Människans väsen/Sömn och död/Världsutvecklingen och människan/Kunskapen om de högre världarna/Världens och männsklighetens utveckling i nutid och framtid/Olika områden från vetenskapen om det andliga: Människans eterkropp/Den astrala världen/Människans liv efter döden/Människans levnadslopp/Den andliga världens högre områden/Människans väsensled/Drömtillståndet/Hur man får kunskap om det översinnliga/Förmågan att iaktta särslilda händelser och väsen i den andliga världen

Författare: Rudolf Steiner
Förlag: Antroposofiske Bokförlaget
Utförande: Inbunden
Antal sidor: 416
Utgivningsår: 2001