Andlig skolning - Hur uppnår man kunskap om de högre värdarna? | Bokhandeln Vidar

En serie uppsatser i tidskriften Lucifer-Gnosis 1904 som Rudolf Steiner bearbetade för en första bokutgåva 1909

Ur innehållet:
Hur får man insikt i de högre världarna?
Förutsättningar/Inre lugn/Invigningens stadier/Förberedelsen/Upplysningen/Kontroll av tankar och känslor/Invigningen.
Praktiska synpunter/Krav inför den andliga skolningen/Några av invigningens verkningar/Förändringar i elevens drömliv/Att erövra kontinuitet i medvetandet/Klyvningen av personligheten under den andliga skolningen/Tröskelväktaren/Liv och död - Den stora tröskelväktaren.

Författare: Rudolf Steiner
Förlag: Antroposofiske Bokförlaget
Utförande: Inbunden
Antal sidor: 204
Utgivningsår: 2002