Andra författare | Bokhandeln Vidar

Visa:
1900-talets andliga händelse

Ur innehållet:
- Antroposofi som ett levande språk för nutiden.
- Nya själsförmågor: Rudolf Steiners uttalanden.
- Imaginationen av…


127,00kr

Agrikultur som konstart

Vad är egentligen agrikultur?
Hur hänger den agrikulturella utvecklingen ihop med utvecklingen av människans medvetande? Hur kan vi lära oss att…


160,00kr

Andeglimtar och själsfrön

Andeglimtar och själsfrön 91 981365 0 6 "Inre växande och yttre verksamhet" - Med dikter av Lena Forsberg Originalets titel: "Geistesfunken und Seelenkeime"…


48,00kr

Antroposofi och meditation

Ur innehållet:
 Att lysa upp och förstärka det självständiga tänkandet / Den inre bildförmågan i kunskapsaktiviteten. Övningar på vägen till…


75,00kr

Antroposofisk omvårdnad - Utvärtes behandlingar - Omslag och kom

Detta är en handbok för dem som har omslag och kompresser som sin arbetsuppgift. Den beskriver konkret tillvägagångssätt, vilken materiel…


230,00kr

Att finna sig själv och tjäna andra

En mycket viktig bok för alla som "bryr sig". Hur hittar man den nödvändiga kraften i sitt arbete och hur…


115,00kr

Att finna sin väg är att snedda över ängar…

Vägvisare för den obegränsade människan Det började med cykeln, som styrde själv ...
Han var åtta år. Skräckfärden glömde han snart,
men mediet…


80,00kr

Att få lov att vara barn

Janusz Korczak, James Hillman, Maria Montesori och Rudolf Steiner har upprepade gånger och på många olika sätt visat hän på…


124,00kr

Att måla med barn i behov av själslig vård

Denna bok är en första början och det fattas ännu mycket. Det positiva med luckorna är kanske att de kan…


195,00kr

Att samtala om - Anpassning

Visst kan det vara bra att vara apassad. Utan anpassningsförmåga skulle vi krocka med allt och alla och vi skulle…


71,00kr

Att samtala om - Utbrändhet

UTBRÄNDHET
             TRÖTTHET
                           TANKEFEL Det primära förhållningssättet till livet kan vara något som frigör från kriser av olika slag. Att…


71,00kr

Att ta tillvara äpplen

Här delar Annelies Schöneck med sig av sin rika kunskap om äpplen.
Förutom beskrivningar om hur man går tillväga för att…


150,00kr

Att uppleva Människovigningens Handling

Hur kan vi på ett djupare själsligt plan delta i kristensamfunets gudstjänst Människovigningens Hanling?
Författaren vill med denna skrift försöka hjälpa…


110,00kr

Att utvecklas som vuxen

Lagbundenheter och val i livet De närmaste veckorna före invigningen den 7 september 1919 av den första Fria Waldorfskolan i…


230,00kr

Barn i behov av själslig vård - Del 1

Ur inledningen: "Den här skriften bygger på mina erfarenheter som slolläkare vid waldorfskolorna i Ulm och Basel, och på iakttagelser…


185,00kr

Barn i behov av själslig vård - del 1 och 2

Paketpris för del 1 och 2 Ur inledningen: "Den här skriften bygger på mina erfarenheter som slolläkare vid waldorfskolorna i Ulm…


300,00kr

Barn i behov av själslig vård - Del 2

Ur inledningen: "Den här skriften bygger på mina erfarenheter som slolläkare vid waldorfskolorna i Ulm och Basel, och på iakttagelser…


158,00kr  95,40kr

Barndomen - hälsans källa

Michaela glöckler tar här utgångspunkt i Aron Antonovskys arbet som hon själv betecknar som paradigmskifte inom hälsovården, som ett nytt…


195,00kr

Barnet i utveckling

Att ständigt anstränga sig att förstå människan i vardande - framtidsmänniskan i varje barn - hör till de mest väsentliga…


382,00kr

Begåvning och handikapp

Det är inte de förmågor eller brister en männika har som bestämmer hennes karaktär och framgång i livet, utan mycket…


149,00kr

Bildens yta som kunskapsfält

Ur innehållet:
- Måleri - kunskapsfält eller underhållning.
- Sociologi i stället för konst.
- Uppbrott till en ny verklighet…


195,00kr

Resultatsidor: