Annons om ett ledigt hus | Bokhandeln Vidar

Minnen och berättelser om hur Järna blev ett centrum
för antroposofiska initiativ och verksamheter och
hur det har utvecklats fram till idag

Boken består till stor del av intervjuer med "grundarpersonligheter".
Personer som har haft fundamental betydelse för den antroposofiska
utvecklingen i Järna berättar om sina liv, sina vägar till Järna och
hur de satsade allt på att grunda och utveckla olika antroposofiska
initiativ, institutioner och verksamheter, så som läkepedagogiska institut,
biodynamiska gårdar, utbildningsseminarier, skolor, sjukhus,
medicintillverkning etc.

Författare: Christhild Ritter
Förlag: Vida Vinge
Utförande: Limbunden
Antal sidor: 284
Utgivningsår: 2019