Antroposofisk själskalender - veckospråk | Bokhandeln Vidar

Årets kretskopp har sitt eget liv som människosjälen medvetet kan leva med i. Om det som på olika sätt, från vecka till vecka, talar ur årskretsloppens liv får verka på människan, kommer hon genom ett sådant medupplevande till en allt, sannare upplevelse av sig själv. När hon på så vis tar del i det meningsfulla i världens gång, så som det uttrycker sig genom tidsförloppet, kommer hon att känna hur hon stärks genom krafter som då växer fram inom henne.

Författare: Rudolf Steiner
Förlag: Antroposofiske Bokförlaget
Utförande: A6 Inbunden
Översättning: Ina Kornfeld och Christhild Ritter
Antal sidor: 52
Utgivningsår: 2023