Arbetarföredragen del 1 | Bokhandeln Vidar

Kunskap om människans kropp, själ och ande

Tio föredrag, Dornach 2 augusti-30 september 1922

Arbetarna vid det första Goetheanumbygget i Dornach bad Rudolf Steiner att tala om antroposofi för dem. De fick själva bestämma ämnena för föredragen som ofta utformades som frågor och svar.

Det kunde röra sig om hälsa och sjukdom, mineral- och växt- och djurvärlden, kosmos, och världens uppkomst. Föredragen förde djupt in i de antroposofiska tankegångarna

och är en pedagogisk och lättläst introduktion i antroposofi. från augusti 1922 till september 1924 höll Rudolf Steiner nästan 80 föredrag för arbetarna i Goetheanum; de är samlade i åtta band varav dessa fyra är de fyra första.

Författare: Rudolf Steiner
Förlag: Telleby Bokförlag
Utförande: Inbunden
Antal sidor: 170
Utgivningsår: 1990