Arbetarföredragen del 2 | Bokhandeln Vidar

Hälsa och sjukdom - Grunddrag av en antroposofisk sinneslära

18 fördrag, Dornach 19 oktober-10 februari 1923

Ur innehållet: Det nuvarande världsläget /  Barnsjukdomarnas speciella karaktär /
Örats byggnad - en hel liten människa /
De fyra evangelisternas symboler - örn, lejon och tjur - som representanter för människonaturens tre led - och den egentliga människan som sammanfattning av dessa tre led /
Sköldkörtelns betydelse för hela människan

Författare: Rudolf Steiner
Förlag: Telleby Bokförlag
Antal sidor: 293
Utgivningsår: 1990