Arbetarföredragen del 3 | Bokhandeln Vidar

Människans liv och jordens liv - Kristendomens väsen

12 föredrag, Dornach 17 februari-9 maj 1923

Ur innehåller:
Jordens liv förr och i framtiden, Läkande krafter inom människan / Färglärans två grundlager i morgon- och aftonrodnad och i himlens blå, Sjukdom och hälsa i samband med färgläran / Dantes världsbild och den naturvetenskapliga tidsålderns tillkomst

Författare: Rudolf Steiner
Förlag: Telleby Bokförlag
Utförande: Inbunden
Antal sidor: 213
Utgivningsår: 1994