Arbetarföredragen del 4 | Bokhandeln Vidar

Rytmer i kosmos och i människans väsen - Hur lär man sig skåda den andliga världen? - Om verkningarna av det eteriska och det astraliska i människan och i jorden - Kulternas ursprung och betydelse - Näringsfrågor

16 föredrag, Dornach 30 maj-22 september 1923

Ur innehållet:
Om reinkarnation, gymnastik, dans och sport. Hur verkar det eteriska och det astraliska i människan och i jorden. Blodomloppet och hjärtats rörelser. Ljusets och färgernas verkningar i jordens materia och i världskropparna. Hur skyddsängeln verkar. Över världskrigskatastrofens djupare orsaker. Stjärnkonstellationernas inverkan på jorden och på människorna. Att utveckla inre ärlighet. Den mänskliga och den kosmiska andningen ...

Författare: Rudolf Steiner
Förlag: Telleby Bokförlag
Utförande: Inbunden
Antal sidor: 290
Utgivningsår: 1997