Arbetarföredragen del 5 | Bokhandeln Vidar

Människa och värld - Andens verksamhet i naturen - Om binas väsen

15 föredrag, Dornach 8 oktober - 22 december 1923

Ur innehållet: Fjärilarnas väsen. Om blåsyra och kväve, kolsyra och syre.
Människa och jord i norr och söder. Om vätets väsen. Om kometernas natur.
Ämnenas verksamhet i världsalltet och i människokroppen, järn och natrium.
Bi och människa. Om binas iakttagelseförmåga. Honung och kvarts.
Om bigift och om myrorna. Oxalsyra, myrsyra, kolsyra och deras betydelse i naturen.

Författare: Rudolf Steiner
Förlag: Telleby Bokförlag
Utförande: Inbunden
Antal sidor: 242
Utgivningsår: 1999