Arbetarföredragen del 7 | Bokhandeln Vidar

Mänsklighetens historia och kulturfolkens världsåskådningar

17 föredrag, Dornach 1 mars - 25 juni 1924

Ur innehållet:
De gamla indiernas, egyptiernas, babyloniernas och judarnas livsåskådningar. Grekisk anda och kristendom. Kristendomens inträde i den antika världen och i mysterierna. Stjärnvishet, mån- och solreligion. Hur såg Europa ut vid tiden för kristendomens utbredande? Triniteten, de tre formerna av kristendomen och islam. - Korstågen. Kristusförställningar i gammal och ny tid. Om påsken.

Författare: Rudolf Steiner
Förlag: Telleby Bokförlag
Utförande: Inbunden
Antal sidor: 280
Utgivningsår: 2001