Att finna sig själv och tjäna andra | Bokhandeln Vidar

En mycket viktig bok för alla som "bryr sig". Hur hittar man den nödvändiga kraften i sitt arbete och hur hinner man samtidigt med att utveckla sitt eget liv? Det är en viljefråga att inte hindra den inre solen att ge ljus och värme säger Michaela Glöckler.

”Vår uppgift inom verksamheterna för läkepedagogik och socialterapi tjänar inte bara till förverkligandet av vårt eget liv. Den tjänar inte bara dem som vi vårdar och som ödet har anförtrott oss. Om vårt arbete sker utifrån en äkta vilja att bota och en entusiasm för att kunna bota så att källan för denna kunskap alltmer upptäcks i det inre arbetet, då är detta arbete samtidigt en tjänst för mänskligheten.”

Författare: Michaela Glöckler och Manfred Schmidt-Brabant
Förlag: Telleby Bokförlag
Utförande: Häftad
Antal sidor: 80
Utgivningsår: 1994