Att finna sin väg är att snedda över ängar… | Bokhandeln Vidar

Vägvisare för den obegränsade människan

Det började med cykeln, som styrde själv ...
Han var åtta år. Skräckfärden glömde han snart,
men mediet påminde honom om cykelstyret
- trettiofem år efteråt!

På den fortsatta vägen mötte han - med märklig
synkronicitet - människor, som fick honom att
studera sambandet mellan ande, själ och kropp
i mirakulösa helbrägdagörelser.

I korta essäer beskriver författaren sin "inre väg"
med förskning och upptäcktsfärder - långt ifrån
de asfalterade vägarna- för att finna syntesen
och sanningen hos människan som helhet.

Författare: Gerry B. Nilsson
Förlag: Wrå Förlag
Utförande: Häftad
Antal sidor: 92
Utgivningsår: 2001