Att samtala om - Utbrändhet | Bokhandeln Vidar

UTBRÄNDHET
             TRÖTTHET
                           TANKEFEL

Det primära förhållningssättet till livet kan vara något som frigör från kriser av olika slag. Att börja kunna skilja mellan vad som är viktigt och mindre viktigt…
Kroppens olika symptom gömmer ofta rädsla. Upptäckten av rädslan kan bli nyckel till fortsatt liv, en framtid med äkta grund och naturligare struktur.

Frågor till läsaren är ett återkommande inslag, för samtal med andra eller med sig själv. Svaren finns hos var och en som ger sig själv tillräckligt med tid.
Många av Iris Johanssons tankar går att prova i verkligheten: Upptäck skillnaden i din egen kroppsupplevelse.

Författare: Iris Johansson
Förlag: Wrå Förlag
Utförande: Klammerhäftad
Antal sidor: 43
Utgivningsår: 2005