Att uppleva Människovigningens Handling | Bokhandeln Vidar

Hur kan vi på ett djupare själsligt plan delta i kristensamfunets gudstjänst Människovigningens Hanling?
Författaren vill med denna skrift försöka hjälpa läsaren till ett innerligare upplevande av och ett mer aktivt medverkande denna gudstjänst.

En mer introducerande beskrivning av Människovigningens Handling ges i Kurt von Wistinghausens bok "Den Nya gudstjänsten".

Tysk originaltitel: Vom Erleben der Menschenweihehandlung, Urachhaus Verlag 1986
Översättning: Lars Rydelius och Christopher Wärnhjelm
Författare: Hans-Werner Schroeder
Förlag: Bokförlaget Fenix
Utförande: Häftad
Antal sidor: 35
Utgivningsår: 1995