Barn i behov av själslig vård - Del 2 | Bokhandeln Vidar

Ur inledningen: "Den här skriften bygger på mina erfarenheter som slolläkare vid waldorfskolorna i Ulm och Basel, och på iakttagelser och insikter från mitt arbete med handikappade barn ...
Samtalet mellan pedagoger och läkare stimulerar och berikar läkarens arbete med att hitta rätta terapeutiska ätgärder. Det är också stimulerande för läraren som genom inblicken i de medicinska sammanhangen kan se nya pedagogiska möjligheter. Det blir allt viktigare att läraren är insatt i medicinska frågor som rör eleverna, eftersom elevernas fysiska och psykiska hälsa blir allt sämre. ...
Den förbindande länken mellan pedagogers och läkares tankar är Rudolf Steiners människokunskap.
Avsikten med boken är att förmedla synpunkter, inte att ge en fullständig bild.

Författare: Walter Holtzapfel
Förlag: Levande Kunskap
Utförande: Heftad
Antal sidor: 148
Utgivningsår:> 2008