Barndomen - hälsans källa | Bokhandeln Vidar

Michaela glöckler tar här utgångspunkt i Aron Antonovskys arbet som hon själv betecknar som paradigmskifte inom hälsovården, som ett nytt sätt att tänka om sjukdom och hälsa. Fram till Antonovskys publicerade forskningsresultat har den medicinsk-sociologiska forskningen varit koncentrerad på att söka efter sjukdomsfaktorer och sätt att eliminera dem. Efter publiceringen har man efterhand vänt på frågeställningen och söker istället efter vilka faktorer som de facto leder till hälsa.
Boken innehåller rikhaltiga förslag till hur man kan bygga upp ett färhållnings- och tankesätt till och om barn så att man just gör det möjligt för dem att redan i barndomen förvärva en stark sammanhangskänsla i sitt liv.
Låt oss hoppas att denna lilla skrift kan få en vid spridning bland människor som arbetar med barn, så att de i sin tur kan hitta fruktbart samarbete med yrkeskollegor i en gemensam strävan för en alltmer värdig och hälsobringande barndom!
Göran Nilo

Författare: Michaela Glöckler
Förlag: Levande Kunskap
Utförande: Heftad
Antal sidor: 108
Utgivningsår: 2006