Barnets lek och arbete | Bokhandeln Vidar

De tre första sjuårsperioderna


Förskollärare, föräldrar, lärarstudenter har i denna samling fått en ovärderlig samling tänkvärda uttalanden från Rudolf Steiners skrifter och föredrag.
Citaten är ordnade i tre avdelningar.
Den första delen behandlar barndet lekutveckling, lekmiljön och leksakernas utformning och hur vi kan stimulera fantasin och leda över leken i konstnärlig aktivitet i skolåldern.
Den andra delen tar upp barnets utveckling under de tre första sjuårsperioderna.
Den tredje delen innehåller citat om människans fyra väsensled; det fysiska, det eteriska, det astrala och jaget.
Samtiliga citat är hämtade ur den stora sammanställning av Rudolf Steiners yttranden som  Hedwig Hauck gjort i sin bok "Konst och handarbete".


Författare: Rudolf Steiner
Förlag: Levande Kunskap
Utförande: Klammerhäftad
Antal sidor: 55
Utgivningsår: 2001