Begåvning och handikapp | Bokhandeln Vidar

Det är inte de förmågor eller brister en männika har som bestämmer hennes karaktär och framgång i livet, utan mycket mer hur hon lärt sig att umgås med sin styrka och sin svaghet. Självuppfostran och förmågan att mer och mer styra och bestämma över sitt handlande är den avgörande begåvning som gör det möjligt att kunna umgås i olika sociala sammanhang och att utvecklas vidare.
Brister på dessa förmågor kan å andra sidan upplevas som ett allt större hinder både i personliga som yrkesmässiga sammanhang. Författaren Michaela Glöckler, som också är en erfaren barnläkare, visar vägen hur man med hjälp av sådana insikter och en nära dialog mellan hem och skola kan stödja denna utvecklingsprocess.

Författare: Michaela Glöckler
Förlag: Telleby Bokförlag
Utförande: Inbunden
Antal sidor: 157
Utgivningsår: 1998