Blodets eterisering | Bokhandeln Vidar

1 föredrag, Basel 1 oktober 1911

Ur innehållet:
- De båda polerna i människans själsliv är den intellektuella och den moraliska polen.
- Den eteriska sfären, som tränger in i drömmarna, ligger mellan de båda polariteterna. Våra tankar är skuggbilder av den lägre himmelsvärlden, våra moraliska impulser av den högre.
- Det fysiska blodets övergång till finare eterisk substans. Kristi Jesu eteriserade blod - en i den mikrokosmiska motsvarande moakrokosmisk process.
- Elektricitet är på jorden sönderdelat ljus. Den på jorden förvandlade kosmiska kraften är magnetism.

Författare: Rudolf Steiner
Förlag: Antroposofiske Bokförlaget
Utförande: Klammerhäftad
Antal sidor: 38
Utgivningsår: 1999