Bönen idag | Bokhandeln Vidar

Nya perspektiv

"För det konkreta praktiska livet är denna bok skriven" säger Hans-Werner Schroeder. Att det är svårt att bedja upplever alla, som på allvar vill börja med bönen. På ett varsamt sätt går författaren in på de frågor som kan uppstå, och han tillfogar: "Avgörande är det, om själen förmår finna den egna mitten. Det kan den göra där, var den växer både utöver sig själv och in i en högre tillvaro: i bönen."

Ur innehållet:
- Lyssna och tala
- Egoismen i bönen
- Fader vår
- Förbön
- Bön för de avlidna
- Bordsbön
- Bön och meditation

Tysk originaltitel: Das Gebet - Übung und Erfahrung, Urachhaus Verlag 1977
Översättning: Eva Norlin
Författare: Hans-Werner Schroeder
Förlag: Bokförlaget Fenix
Utförande: Häftad
Antal sidor: 119
Utgivningsår: 2001