Bredvidövningarna | Bokhandeln Vidar

Sex steg till självfostran
som stöd och korrektur
i ens meditativa arbete

Här ges en sammanställning av vad Rudolf Steiner har sagt om
"De sex bredvidövningarna".

Citaten är hämtade från offentliga föredrag, föredrag för medlemmar och
det han har beskrivit under "de esoteriska timmarna".

Detta ger en mycket djup och fullständig bild av dessa
nödvändiga redskap som Rudolf Steiner har givit för en
säker och trygg andlig utveckling.

Författare: Rudolf Steiner
Förlag: Wrå Förlag
Utförande: Limbunden
Antal sidor: 121
Utgivningsår: 2019