Bron mellan det fysiska och det andliga | Bokhandeln Vidar

Bron mellan universell andlighet och
människans fysiska konstitution

Frihet och kärlek och deras
betydelse för världshändelserna

Hur lever det själslig-andliga i människans fysisk-fasta kropp

Det moraliska - världsskapandets källa

Vägen till frihet och kärlek och
deras betydelse för världshändelserna

Här ger Rudolf Steiner en storslagen bild av människans
fysiska och andliga väsen och människans
"huvudroll" i världsutvecklingen. 

Antroposofi betyder "visdomen om människan", och det precis det
Rudolf Steiner här talar om. Han talar om hela människans väsen och
hur människan står i förhållande till den fysiska och den andliga
världen. Och hur det andliga kan verka in i människans väsen, ända in i
den fasta fysiska kroppen.

Författare: Rudolf Steiner
Förlag: Antroposofiska Bokförlaget
Utförande: Limbunden
Antal sidor: 69
Utgivningsår: 2023