Bröstcancer, Liv, existens, sårbarhet, lidande, hälsa | Bokhandeln Vidar

Liv och existens

Tre kvinnor och en forskare skriver om upplevelser och erfarenheter
Åse Frank, Anna Gran, Eva Rundqvist och Maria Arman

Liv, existens, sårbarhet, lidande och hälsa är fenomen som omedelbart
blir aktuella när cancer kommer på tal. Många människor, kvinnor och män
får diagnos av cancer under sin livstid. För kvinnor är bröstcancer
den vanligaste formen. Behandlingarna idag är många och
prognosen oftast god. Att gå igenom en behandling för cancer
har dock en existentiell laddning och öppnar livsfrågor
som vi vill öppna för.

Boken är skriven av tre kvinnor som själva drabbats av bröstcancer.
Det här är boken kvinnorna saknade när de fick sina diagnoser.
Deras berättelser ger boken en djupare dimension och insikter om
att bröstcancer drabbar mer än "bara kroppen".
Vi får följa kvinnorna från deras första misstankar om cancer till
genomgången behandling. Däremellan får vi ta del av deras
förändrade relationer till anhöriga och vänner, deras tankar och
nya syn på livet. Berättelserna är inramade med inledningar och
reflektioner av en vårdvetenskaplig forskare.

Boken kan ge något till alla som kommer i kontakt med människor
som får cancer och särskilt bröstcancer; drabbade personer själva,
deras partner, barn, släktingar och vänner men också vårdpersonal
som läkare, sjuksköterskor, kuratorer och terapeuter.

Åse Frank, Anna Gran och Eva Rundqvist skriver om sina personliga
upplevelser som cancerdrabbade.
Maria Arman, vårdvetenskaplig forskare och vän
kommenterar utifrån sitt perspektiv.

Författare: Åse Frank, Anna Gran, Eva Rundqvist och Maria Arman
Förlag: Recito Förlag
Utförande: Häftad
Antal sidor: 162
Utgivningsår: 2021