De mänskliga temperamentens hemlighet | Bokhandeln Vidar

1 föredrag ur GA 57, Berlin 4 mars 1909

Ur innehållet:
"Det har ofta betonats att den största gåtan hos människan är människan själv. Vi ska idag inte ta upp tillvarons gåta i stort, utan den för livet inte mindre betydelsefulla gåta som varje människa utgör vid varje möte. Ty hur olika är inte människorna i sitt individuella, djupaste inre!"

Författare: Rudolf Steiner
Förlag: Telleby Bokförlag
Utförande: Klammerhäftad
Antal sidor: 31
Utgivningsår: 2003