De tolv heliga nätterna | Bokhandeln Vidar

och de andliga hierarkierna           

Sergej O. Prokofieff för samman ur hela omfånget av Rudolf Steiners
arbeten, till dels också ur sekundärlitteraturen och formar med hjälp av
sina egna andliga forskningar fängslande bilder av de kosmiska krafter
som verkar på ett alldeles särskilt sätt mellan Jul- och Trettondagen.
Han för oss på en resa genom zodiakens krets och dess andliga
hierarkier och visar hur vägen går från Jesus till Kristus.
Prokofieff visar vidare på att stjärnskriften är en nyckel till den
antroposofiska kristologin och att den relaterar till grundkonceptet för
det första Goetheanum och leder oss på ett imaginativt-bildartat vis
genom det inre av Rudolf Steiners mästerverk, förstört av brand
nyårsnatten 1922/23. Dess konstruktion, inre plastiska gestaltning och
målningarna utgör en esoterisk helhet. Vår uppgift är enligt Prokofieff
att nu bygga detta första Goetheanum inom oss själva och genom
skolning av vårt själv sträva på en ny och sann, modern invigningsväg.
Prokofieffs fröbärande studier är en rik inspirationskälla för den som
önskar tränga in i mysteriet med de 12 Heliga Nätterna och deras
förhållande till de bakomliggande andliga världarna.
Så lyder förlagstexten till den engelska utgåvan av boken som
ursprungligen i sin första del publicerades 1986 – alltså för 33 år sedan -
och utökades väsentligt året därpå och kom att omfatta förutom
”De tolv heliga Nätterna” även följande essäer:
Stjärnskriften som nyckel till antroposofin
Stjärnskriften och idén bakom det första Goetheanum
Sophias kosmiska aspekt Mikaels kosmiska aspekt
Att bygga ett inre Goetheanum –
en väg till att uppleva Kristus i den eteriska världen.

Författare: Sergej O. Prokofieff
Förlag: Wrå förlag
Utförande: Häftad
Antal sidor: 252
Utgivningsår: 2019