Den antroposofiska själskalenderns veckospråk | Bokhandeln Vidar

Denna specialutgåva av den "Antroposofiska Själskalendern" skiljer sig från den ursprungliga utgåvan av Rudolf Steiner. I denna utgåva finns på varje uppslag förutom huvudspråket ytterligare tre språk. Dessa fyra språk har ett inre samband med varandra.

I efterordet ger Michael Debus en detaljerad redogörelse för tanken bakom anordningen av språken och hur det är tänkt att man kan använda dem.

Innehåll:
Förord till andra tyska upplagan 1918
Den antroposofiska själskalenderns veckospråk
Wochensprüche des anthroposophen Seelenkalenders

Efterord:
1. Om denna utgåva och hur den kan användas
2. Själskalendern och årsloppet
3. Själskalendern i tidens dubbla ström
4. Själskalendern på södra halvklotet

Författare: Rudolf Steiner
Översättning: Anna Lisa Lundkvist och
                      Margaret Langen-Riedel
                      (efterord: Antonius Zeiher)
Förlag: Antroposofiske Bokförlaget
Utförande: Inbunden
Antal sidor: 169
Utgivningsår: Andra tryckning 2022