Den förstelnade blicken | Bokhandeln Vidar

Den förstelnade blicken
”Teve – frihet eller tvång. Barnets sunda utveckling.”
91 89178 37 8 
175,-

Författare: Rainer Patzlaff
Förlag: Wrå Förlag
Utförande: spiralbundet A4 häfte
Antal sidor: 75
Utgivningsår: 2003

Tevetittandet griper djupt in i våra liv, det är inte så svårt att förstå. Men hur?
Rainer Patzlaff undersöker tevens omedvetna rikningar och beskriver deras följder för människan, amförallt hur de påverkar barnens utveckling. Det gäller inte minst språkutvecklingen som kan få svåra störningar av tevetittande i låg ålder.
Tevetittande hämmar också utvecklingen av en egen föreställningsförmåga och fantasi, något som i sin tur hindrar människan i hennes utveckling till en fri människa.
Författaren vill genom sitt arbete ge alla som har ansvar för barns utveckling en möjlighet till att bättre kunna sätta sig in i och förstå vad barn utsätts för genom inflytandet från teven. Han ger också impulser till hur tittaren kan stärka sin frihet och egenaktivitet i förhållande till teven.

Ur förord av Karin Neuschütz:
Liv är rörelse! Men i sin strävan att göra tillvaron enklare för sig luras människan att avstå från livsviktig och hälsobringande aktivitet. Teven, videon och datorn har tillsammans med diverse fortskaffningsmedel förmått barn och vuxna att inta sittande ställning i en omfattning som börjar hota folkhälsan.
Rainer Patzlaff gör i denna bok en mycket tänkvärd sammanställning av forskning om tevetittandets effekter på tittaren, fysiskt och psykiskt. Ungefär hälften av boken tar upp påverkan på barn.

Ur författarens inledning:
Kanske utövar den elektroniskt skapade bilden ett dolt inflytande som vi hittills inte vetat något om? Påverkar den oss på ett annorlunda sätt än målade eller tryckta bilder, eller till och med dia- eller filmbilder?
Jag har i min bok lagt tyngdpunkten på frågeställningen kring de fysiologiska verkningarna på människan i stället för frågor som berör innehåll och program.