Den keltiska drakmyten | Bokhandeln Vidar

Såväl barn som vuxna kan ha behållning av denna urgamla berättelse, som upptecknades i Skottland på 1800-talet. Utgåvan innehåller även en tolkning av Friedel Lenz.
Bland de många berättelser, sagor och legender som den keltiska kulturskatten är rik på, intar den keltiska drakmyten en särskild plats. Så som många folksagor i århundraden bevarats genom muntlig tradition innan de äntligen upptecknades, så levde också berättelsen i denna bok bland befolkningen i de skotska högländerna och på öarna utanför landets kust.
Som en "skotsk Grimm" reste John Campbell runt under åren 1862-1884 och samlade brottstyckena av denna berättelse. Fiskarens tre söner drar ut i världen och upplever många äventyr, varvid också den stora trehövdade draken måste övervinnas ...

Författare: John Campbell
Förlag: Nova Förlag
Utförande: Häftad
Antal sidor: 94
Utgivningsår: 1990