Den Nya Gudstjänsten | Bokhandeln Vidar

I dag kämpar alla etablerade kyrkor för sin existens och är överens om att det bara finns ett sätt att överleva - genom förnyelse. Frågan är idag inte längre om gudstjänsten skall förnyas - utan hur.
Den Nya Gudstjänsten vill vara en hjälp att upptäcka och förstå betydelsen av Människovigningen Handling, gudstjänsten, som är avsedd för nutidsmänniskan och står i centrum för kristensamfundets verksamhet.

En kompletterande framställning ges i Hans-Werner Schroeders "Att Uppleva Människovigningens handling".

Tysk originaltitel: Der neue Gottesdienst Zur Einführung in die Menschenweihehandlung, Urachhaus Verlag
Översättning: Margareta Stenström och Urban Forsén
Författare: Kurt von Wistinghausen
Förlag: Bokförlaget Fenix
Utförande: Häftad
Antal sidor: 87
Utgivningsår: 1995