Den röda tråden | Bokhandeln Vidar

Den röda tråden ger läsaren möjlighet att gå på upptäcktsfärd
i sitt eget liv. Att på ett systematiskt sätt närma sig sitt liv och
samtidigt kunna sätta in sitt liv i ett större sammanhang.
Genom att utforska sin livshistoria får man en tydligare bild av
sig själv och sina relationer och en bättre förståelse för det som
hänt i livet av både glädje och sorg. Livsuppgifterna, meningen
och sammanhangen blir tydligare.

Författare: Christhild Ritter
Förlag: Vida Vinge
Utförande. Häftad
Antal sidor: 143
Utgivningsår 2006
Sjätte tryckningen 2019