Den religiösa och moraliska fostran i antroposofins ljus | Bokhandeln Vidar

1 föredrag, Haag 4 november 1922

"Den antroposofiska andevetenskapens mål är inte endast att fördjupa människans kunskapssträvan och hennes religiösa och moraliska intentioner, utan den vill även verka ända in i det praktiska livet. Man önskade att jag idag skulle tala om ett av de praktiska målen, nämligen om barnets uppfostran." Rudolf Steiner

Författare: Rudolf Steiner
Förlag: Wrå Förlag
Utförande: Klammerhäftad
Antal sidor: 32
Utgivningsår: 1999