Ödesgestaltning i sömn och vakenhet | Bokhandeln Vidar

Det andliga i språket och samvetets röst

1 föredrag, Bern 6 april 1923

Ur innehållet: "Vi kan alltså förstå att friheten står i ett alldeles riktigt förhållande till karman, för friheten har att göra med det som under sömnen ligger kvar i sängen, med det som är förbundet med oss också under sömnen, med det som inte avskiljer sig från oss. Karman vävs av jaget mellan insomnandet och uppvaknandet, i avskildhet från det i människan där friheten finns. Karman arbetar inte heller på den fria eller ofria tanken, karman arbetar på känslan och viljan. Karman stiger upp ur människonaturens djup, ur den drömmande känslan och den sovande viljan. In i detta och mot detta kan vi låta det strömma som lever i tankens frihet, i det rena tänkandet, i de etiska och moraliska impulserna."

Författare: Rudolf Steiner
Förlag: Telleby Bokförlag
Utförande: A6 - häftad
Antal sidor: 48
Utgivningsår: 2003