Ödets förvandling | Bokhandeln Vidar

- En Kunskapsväg - 

Hans Glaser var en av "pionjärerna" i det antroposofiska arbetet i Järna.
Han var med att grunda Saltå arbetsskola och en bärande kraft i det
antroposofiska arbetet i Järna ända fram till sin död 1990.
Hans arbete och strävan var helt och hållet riktad mot framtiden.

Här är ett urval ur hans dagboksanteckningar,
värdefulla tankar och funderingar som kan vara till inspiration
och hjälp i det egna sökandet efter ett djupare förhållande till livet. 


Författare: Hans Glaser
Red. Paul Mikael Smit
Förlag: Wrå förlag
Utförande: Spiral
Antal sidor: 149
Utgivningsår: 2011