Ödets Korsvägar | Bokhandeln Vidar

Ödets Korsvägar

91 981365 8 1
48,-

Ur innehållet: "Vi lever i en tid - vi går mot årtusendets slut - då allting stillspetsas och de mest vidundrliga saker inträffar, både på gott och ont. Vi måste lära oss att leva med detta underliga tillstånd - som om vi stod vid randen av en avgrund - och varje människa måste satsa allt hon har."

Originalets titel: "Kreuzpunkte des Schicksals"
Översatt från tyska av: Carl Emil Sörgärde tillsammans med Brita Carlström och Erik-Olof Homberg

Författare: Roswitha Bril-Jäger
Förlag: Tidsförlaget Mercur
Utförande: Häftad
Antal sidor: 48
Utgivningsår: 1991