En filosofisk betraktelse av Rudolf steiners föredragsserie Läke | Bokhandeln Vidar

En filosofisk betraktelse av Rudolf Steiners föredragsserie Läkepedagogisk kurs utgör i sin helhet en löpande kommentar till Rudolf Steiners Läkepedagogisk kurs, en serie av tolv föredrag från 1924. Kursen var ett svar på en förfrågan från tre unga män som nyligen hade startat en verksamhet för barn och ungdomar med funktionsnedsättningar i Lauenstein i Jena: Siegfried Pickert, Albrecht Strohschein och Franz Löffler. De bad Steiner om råd och resultatet blev en hel kurs om en tematik som då var i sin linda: Hur kan det pedagogiska arbetet vara både vägledande och läkande? Hur kan man genom bemötande stödja barn "i behov av själslig vård"?

Många synvinklar tas upp och bearbtas av Christian Texier i denna filosofiska betraktelse; barnets själsligt - andliga väsen och dess svårighetr att infoga sig i den fysiska kroppen, frågan om det läkepedagogiska sinnelaget, livets djupare mening med mera. En sådan fiosofisk kommentar till alla föredragen i kursen har inte funnits tidigare, varken i Sverige eller internationellt. Boken är en hjälp och ett viktigt verktyg för den moderna läsaren som vill ta itu med Steiners text.

 

Författare: Christian Texier
Förlag: Kosmos förlag
Utförande: Inbunden
Antal sidor: 362
Utgivningsår: 2021