Ensamhet | Bokhandeln Vidar

Ensamhet är ett utbrett problem i vår tid, inte bara bland äldre människor, utan också bland unga och medelålders. Adam Bittleston visar i sin bok hur stor betydelse våra sinnen har när det gäller vår relation till omvärlden och andra människor, och han betonar värdet av det äkta samtalet. Han ger också förslag till hur man kan övervinna och förvandla ensamheten.

Författare: Adam Bittleston
Förlag: Nova Förlag
Utförande: Häftad
Antal sidor: 94
Utgivningsår: 1997