Ett liv i konsten, Arne Klingborg & Antroposofin | Bokhandeln Vidar

Detta är berättelsen om konstnären Arne Klingborg (1915–2005): målare och antroposof, trädgårdsmästare, utställningskurator och folkbildare.

Biografin skildrar Arne Klingborgs liv från hans födelse 1915 fram till grundandet av Rudolf Steinerseminariet i Järna 1964. Den lyfter fram en grupp centrala personligheter och Klingborgs roll som förgrundsfigur inom den antroposofiska rörelsen.

Redan som elev på Viggbyholmskolan, där man vårdade konstens betydelse i undervisningen, fick Klingborg impulser till skapande verksamheter senare i livet. I Viggbyholm samlades före och under andra världskriget flyktingar från flera europeiska länder. Bland dessa fanns en grupp färgstarka pionjärer inom en folkrörelse som inspirerat till banbrytande ”alternativa” idéer inom läkepedagogik, ekologiskt tänkande, waldorfpedagogik, konst och medicin.

På Konstakademin studerade Klingborg för Isaac Grünewald, men övergick successivt till ett allt starkare engagemang i Goethes färglära och Rudolf Steiners konstimpuls. En process som ledde till en omfattande verksamhet internationellt, tillsammans med en alltmer radikal syn på konstens uppgift och tanken om konst som instrument för social förändring.

Klingborg var en lysande konstpedagog. Hundratals människor har vittnat om hur han öppnade konstens värld för dem och hur han bidrog till förvandling i deras liv. Men få känner till vägen som formade honom till en betydelsefull personlighet inom svenskt kulturliv.

Författare: Berit Fröseth
Förlag: Lassbo Förlag
Utförande: Inbunden
Antal sidor: 511
Utgivningsår: 2022