Gudinnans återkomst | Bokhandeln Vidar

Det gudomligt kvinnligas pånyttfödelse i vår tid

Den här boken är tillägnad den kvinnliga principen i vår kultur och i varje människas själ. Den visar oss vägar att åter kunna anknyta till det gudomligt kvinnliga i alla dess uppenbarelseformer, antingen det rör sig om vårt personliga liv, vår kulturella historia, djurens rike eller de sakrala dimensionerna i ett landskap.
Författaren belyser talrika aspekter av människans förhållande till Jordmodern, den trefaldiga gudinnan och den svarta jungfrun, och beskriver den upprepade återkomsten av dessa arketyper i mänsklighetens historia från stenåldern fram till våra dagar. Bokens kärna utgörs av författarens djupa insikter om det gudomligt kvinnliga, som han menar söker nya vägar att nå mänskligheten i vår tid.
Marko Gogacnik, en av de främsta exponenterna på geomantins område, delar med sig av sin rika personliga erfarenhet av jordläkning över hela världen och i det praktiska arbetet med människor. Boken innehåller praktiska övningar som hjälper läsaren att bearbeta den teoretiska kunskapen och integrera den i sin egen erfatenhet. Ett femtiotal teckningar gjorda av författaren kompletterar texten på ett harmoniskt sätt.

Författare: Marko Gogacnik
Förlag: Nova Förlag
Utförande: Häftad
Antal sidor: 206
Utgivningsår: 2005