Handens arbete - Lärarens uppgift | Bokhandeln Vidar

En skatt för varje hantverks- handarbetslärare - men också för lågstadieläraren och lärarstudenten!
I den här skriften har vi valt ut en rad citat från Rudolf Steiners skrifter och föredrag och samlat dem i två avdelningar.
Den förste delen handlar om hur viktigt det är att låta handen arbete, om den konstnärligas betydelse för uppfostran, om handarbete och hantverk.
Den andra delen tqar upp pedagogiken som konst i waldorfskolan och ger många konkreta råd vad gäller lärarens uppgift.
Samtiliga citat är hämtade ur den stora sammanställning av Rudolf Steiners yttranden som  Hedwig Hauck gjort i sin bok "Konst och handarbete".

Författare: Rudolf Steiner
Förlag: Levande Kunskap
Utförande: Klammerhäftad
Antal sidor: 61
Utgivningsår: 2001