Handledarbok I | Bokhandeln Vidar

Handledarbok för arbete med barn med oacceptabla beteenden

Illustrerad av Eva Bärbel Stensson.

Enligt Iris Johansson leder beteendevetenskapen ibland fel, genom att fokusera på beteendet och hur det skall förändras. Istället tycker hon att det är viktigt att undersöka vad detta oacceptabla beteende vill kommunicera till oss.
Kommunikation, det mänskligaste av allt mänskligt, är alltså grund och ett återkommande tema. Denna bok handlar om samspel mellan individerna i en personalgrupp och de problemfyllda individer som personalen har ansvar för. Det är viktigt att skräddarsy handledningen så att gruppen får optimal kraft i konsten att bemöta trasiga ungdomar.
Iris Johansson tar upp hur det naturliga förhållningssättet fungerar i möte med skadade barn, ungdomar och vuxna som finns runt om oss.
Bokens syfte är att kunna fungera som vägledning och inspirationskälla i arbetet med människor som har olika former av dysfunktionella beteenden. Medvetenhet om hur vi fungerar naturligt och vad om försätter det ur spel, och vad som behövs för att det naturliga skall återupprättas och omstartas, är den kunskap som är nödvändig för varje människa som vill stå till andra människors förfogande.
Förändring börjar inte i det yttre utan i ditt eget tänkande och genom att du ändrar din egen referenspunkt. Sedan kan vi med tiden se vad som förändras i det yttre, vilka konsekvenser det får.
Boken har en inledning som ger några intryck av uppväxten och familjetraditionerna för Iris. Sedan följer kapitlet Barn med oacceptabla beteenden, det handlar mycket om tillit och vad som kan sätta tilliten ur spel. Ett omfattande kapitel kallas Handledning. Personalgruppen och upplägget för handledningen presenteras i en avslutning. Därefter finns två tipslistor, litteraturförslag och filmförslag. Sist kommer ordförklaringar, begrepp som använts presenteras i kronologisk form.
Iris Johansson (Iris V. Johansson) har uppmärksammats bland annat i radio i samband med utgivningen av hennes biografi ”En annorlunda barndom”. Hennes egna erfarenheter av autism i kombination med fortlöpande studier och ett yrkesliv inriktat på människor och kommunikation har utrustat henne med speciella kunskaper.
Wrå förlag har gett ut en bok som skildrar handledningssamtal, Iris vägleder en grupp som arbetar med ungdomar på ett behandlingshem. Dessutom finns två häften som är upplagda för att läsaren själv ska samtala - med andra eller som ett inre samtal - i dialog med författaren. Dessa tre skrifter kan läsas separat, men det kan vara berikande att läsa häftet om anpassning före häftet om utbrändhet. (Marie Jönsson)

Författare: Iris Johansson
Förlag: Wrå Förlag
Utförande: Häftad
Antal sidor: 258
Utgivningsår: 2004